top of page
rodejurk.jpg
luna.png

MEDISCHE INDICATIE

De ziekenhuisbevalling met medium risk situatie

 

Is er sprake van een medium risk situatie, dan beval je op de medische verloskamers van het ziekenhuis, onder begeleiding van een verloskundige van Luna en een kraamverzorgster. Een medium risk indicatie kan te maken hebben met een verhoogd risico door je medische voorgeschiedenis, bijzonderheden bij een eerdere bevalling of bijzonderheden ontstaan tijdens de zwangerschap. Als je hiervoor in aanmerking komt dan wordt dit altijd met je besproken tijdens de zwangerschap. Je hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen.

Medisch bevallen

Soms ontstaan er problemen tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling waardoor wij de zorg overdragen aan de gynaecoloog. Je bevalt dan op de medische verloskamers onder begeleiding van een klinisch verloskundige, een arts-assistente en/of een gynaecoloog. Bij een overdracht tijdens de bevalling gaan wij altijd met jullie mee om de zorg compleet te kunnen overdragen. Wij begeleiden jullie bevalling dan niet verder.

 

Daarnaast kan het zijn dat jullie, om welke reden dan ook, gedurende de gehele zwangerschap en bevalling onder controle zijn van een gynaecoloog. De bevalling vindt in dat geval onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog plaats. Soms moet je ook een deel van het kraambed in het ziekenhuis doorbrengen. Zodra jullie naar huis gaan, nemen wij de zorg van het ziekenhuis weer over voor de verdere begeleiding. Ook als jullie in de zwangerschap nog niet bij ons zijn geweest zijn jullie welkom bij ons voor begeleiding in het kraambed.

bottom of page